Visie

Op de grens van water en land is de ontstaansgeschiedenis geschreven van de mens. 98% van alle steden en dorpen op deze aarde zijn verbonden met water. Kortom: water is de basis van ons bestaan.
De Aarde is de drager van dit alles, de natuur is ons “thuis”. Wij maken als mens deel uit van de aarde, de natuur en als zodanig zijn wij “natuur”. Kennis, aandacht en zorg voor de natuur is daarom voor de mens essentieel in de strijd om het bestaan. Voedsel, handel, transport, energie, medicijnen: alles is onderworpen aan de wetten van de natuur of komt voort uit de natuur. Ook de door de mens zelf ontwikkelde systemen onttrekken zich aan de directe invloedssfeer van de mens en volgen de wetten van de natuur (o.a. economische stelsels).
De oorsprong van ons esthetisch besef is dan ook gelegen in de natuur. Een algemeen positief gevoel gaat uit van de beleving van de natuur. Strand, bossen, rivieren, en bergen zoekt de mens op om tot zichzelf te komen, evenwichtig en gelukkig te worden.
Zonder de kennis, aandacht en zorg voor de natuur, zijn we overgeleverd aan de krachten van de natuur. Iets wat de mens niet zonder meer zal kunnen overleven. Bouwen met de natuur is daarom van levens belang. Ballieux Organic Architects geeft nieuwe vorm en inhoud aan dit besef.

Ballieux Organic Architects